کودکی که به جای شکلاتهای جرقه ای کود گوگرد خورد!!

کودکی که کود گوگرد را در باغچه دیده بود به جای شکلات جرقه ای آن را خورد و دچار مسمومیت شد. در ادامه با مجموعه آراد برندینگ همراه ما باشید.

برای افزایش و پرورش بهتر گیاهان از کود گوگرد کشاورزی که دو نمونه پودری و مایع دارد استفاده می کنند این کودها شیمیایی بوده و محصول را غیرارگانیک می سازد.

این نمونه از کودها برای تولید و تهیه گیاهان ارگانیک بسیار مفید واقع می شوند. کود گوگرد ارگانیک در صنایع کشاورزی بسیار کاربردی و برای انسان تامین کننده سلامتی است.

مقدار مصرف کود گوگرد مایع باید به گونه ای باشد که آسیبی به محصولات و بدن انسان وارد نکند برای مثال کود مایعی که در آب دشت ریخته می شود زیاد باشد باعث خرابی برنجها می شود.